Cixi Meizhi Appliance Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Meizhi Home Appliance Co.,ltd was founded in 2005 as a leading manufacturer of freezer.

 

Our product covers CHEST FREEZER, SHOWCASE FREEZER,

COOLER and DC FREEZER in full sizes range, over 50 well designed models exactly meet your idea! What's more, we are strong in developing new products, like SOLAR MOVABLE FREEZER , BATTERY FREEZER and SOLAR FREEZER are our exclusive design.

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu